Skip to content

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους του διαδικτυακού τόπου beater.gr

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου δηλώνει ότι έχετε αποδεχτεί αυτούς τους όρους.

Γενικοί όροι:

O διαδικτυακός τόπος beater.gr (στο εξής καλούμενος για συντομία είτε “διαδικτυακός τόπος” είτε “beater.gr”) λειτουργεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

 • Κύριο μέλημα του διαδικτυακού τόπου είναι η γνωστοποίηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών / χρηστών του διαδικτυακού τόπου, τη διαφώτισή τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την καλύτερη δυνατή πρόσβασή τους στις υπηρεσίες που προσφέρει ο διαδικτυακός τόπος.
 • Κάθε επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν και, σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε από αυτούς, οφείλει να μην προβεί σε είσοδο / επίσκεψη / χρήση των σελίδων ή / και υπηρεσιών του. Η είσοδος, επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει διαβάσει και αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης. Φυσικά, ο επισκέπτης / χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το beater.gr, να υποβάλει ερωτήματα και αιτήματα, να προβάλει αντιρρήσεις ή / και εναντίωση σε σχέση με όρους χρήσης όπου και όπως ο νόμος ορίζει, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [email protected] Αυτό ισχύει ιδίως αναφορικά με τα δικαιώματα των επισκεπτών / χρηστών στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αναφέρεται και στην Πολιτική Απορρήτου. Ο διαδικτυακός τόπος καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώνει με πληρότητα, να απαντά σε τυχόν ερωτήματα και αιτήματα, να συμβάλλει τους επισκέπτες / χρήστες στην προστασία των δικαιωμάτων τους.
 • Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν, για αυτό και οι επισκέπτες / χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται την παρούσα σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης.

Πνευματικά δικαιώματα:

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, οπτικοακουστικού υλικού, παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην εταιρεία ή / και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική ιδιοκτησία.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, και τους ισχύοντες στην Ελλάδα κανόνες Διεθνούς Δικαίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αποκλεισμός ευθύνης:

 • Η εταιρεία και ο διαδικτυακός τόπος gr αναλαμβάνουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά σε αυτόν, οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν και εν γένει το σύνολο του περιεχομένου του, να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, επικαιρότητα, αξιοπιστία, πληρότητα, αρτιότητα, επάρκεια, διαθεσιμότητα, χωρίς όμως καμία – ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή συναγόμενη – εγγύηση ή ευθύνη (ούτε από αμέλεια) για τα ανωτέρω και γενικά για την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολλώ δε μάλλον λόγω του μεγάλου όγκου του διαδικτυακού τόπου. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του, επισκεπτόμενοι το διαδικτυακό τόπο ή / και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη.
 • Σε καμία περίπτωση, η εταιρεία και ο διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνονται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, δεδομένων, χρηματικής ικανοποίησης κλπ.), άμεση, έμμεση, τυχαία, συμπτωματική ή επακόλουθη, από χρήστες / επισκέπτες του ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 • Η εταιρεία και ο διαδικτυακός τόπος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των διακομιστών και εξυπηρετητών (servers) του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό και άλλα παρόμοια στοιχεία.
 • Οι επισκέπτες / χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και κατά συνέπεια για τις πράξεις ή παραλείψεις τους, αποκλειομένης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης της εταιρείας και του gr.
 • Η εταιρεία και ο διαδικτυακός τόπος διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή / και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
 • Η εταιρεία και ο διαδικτυακός τόπος δεν έχουν καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτόν και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Σύνδεσμοι προς διαδικτυακούς τόπους (links):

Η εταιρεία και ο διαδικτυακός τόπος δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στους οποίους ο διαδικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ή «δεσμών», hyperlinks και διαφημιστικών banners και οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών του διαδικτυακού τόπου, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από το beater.gr ή την εταιρεία, οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, για την πολιτική τους προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Υποχρεώσεις – ευθύνη χρηστών:

 • Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου gr. Η εταιρεία και ο διαδικτυακός τόπος beater.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά, για άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική ευθύνη) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του διαδικτυακού τόπου.

Απαγορεύεται στους χρήστες:

 1. Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών), καθώς και για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
 2. Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή που προκαλεί βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
 3. Να παρενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή / και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).
 4. Να προβαίνουν σε μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη / μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη / μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς και να προβαίνουν σε παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών / μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.
 5. Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή / και προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και να παρεμβάλλονται στις υπηρεσίες ή να διασπούν τις υπηρεσίες ή τους servers ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου ή να παραβιάζουν τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και κανόνες χρήσης των δικτύων αυτών.
 6. Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από το λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 • Η εταιρεία και ο διαδικτυακός τόπος δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχουν το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου και, επομένως, δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την πιστότητα, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.
 • Ο διαδικτυακός τόπος δύναται να διατηρεί περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas) και χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών (chat) σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Επίσης, μέσω του διαδικτυακού τόπου, δύνανται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας και πίνακες ανακοινώσεων. Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης / χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Η εταιρεία και ο διαδικτυακός τόποςgr δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πιστότητα, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στις περιοχές αλληλεπίδρασης, στους χώρους συνομιλιών (chat), στα έντυπα επικοινωνίας και τους πίνακες ανακοινώσεων ή για τις συνέπειες της – με αυτούς τους τρόπους – επικοινωνίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχονται ή ενστερνίζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον επισκέπτη / χρήστη – ως συνέπεια της, κατά τα παραπάνω, επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις ή πράξεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους.
 • Σε καμία περίπτωση, επίσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο διαδικτυακός τόπος gr (και κατ’ επέκταση ούτε η εταιρεία) για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες / μέλη στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου.
 • Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η εταιρεία και ο διαδικτυακός τόπος gr έχουν το δικαίωμα (όχι την υποχρέωση, κατά τα ανωτέρω, λόγω του όγκου του) να ελέγχουν, διορθώνουν, εγκρίνουν, απορρίπτουν ή διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στον διαδικτυακό τόπο – συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου της επικοινωνίας αυτών στις περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas), στους χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών (chat) σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο, στα έντυπα επικοινωνίας και στους πίνακες ανακοινώσεων (η αναφορά είναι ενδεικτική) – το οποίο παραβιάζει τους παρόντες όρους.
 • Ο χρήστης του gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την εταιρεία και το διαδικτυακό τόπο για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι:

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και η χρήση του διαδικτυακού τόπου beater.gr, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, όπως ισχύει, και ερμηνεύονται με βάση αυτό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η εταιρεία και ο beater.gr διατηρούν το δικαίωμα, στο πλαίσιο του νόμου, να τροποποιούν το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου beater.gr και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Loading...