Skip to content

Αποκλειστικό: Ακούστε το Interstellar από την επερχόμενη κυκλοφορία του Icarus in love!

DATE

SHARE THIS ARTICLE

*Click here for English 

Φωτογραφία: Brigilda_Mur

Ο Beater.gr σε συνεργασία με την USM Recordings σας παρουσιάζει την πρεμιέρα ενός νέου κομματιού του Icarus in love με τίτλο Interstellar, από το επερχόμενο EP του με τίτλο Neoromantic. Πρόκειται για μια κυκλοφορία που είναι εμπνευσμένη από μια ποικιλία εμπειριών και προβληματισμούς, που προσφέρει μια σκοτεινή, φουτουριστική αίσθηση «πατώντας» στη δύναμη των σύγχρονων τεχνολογιών και το πώς αυτές επιδρούν ή μπορούν να επιδράσουν στη ζωή και την τέχνη. Δίνοντας με τον δικό του τρόπο ένα μήνυμα στο μέλλον, ακούμε ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι αυτής της νέας δημιουργίας που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου σε ψηφιακή μορφή. Παρακάτω, μπορείτε να διαβάσετε και μια μικρή συνέντευξη που κάναμε με τον ίδιο μαθαίνοντας λίγο καλύτερα το «στήσιμο» του Neoromantic.

 

Τι είναι αυτό που κάνει τη κυκλοφορία «νεορομαντική»;

Έχοντας ως βάση το γεγονός ότι η τέχνη δεν είναι αποτέλεσμα των πράξεων μιας οντότητας αλλά η αλληλεπίδραση όλων των πλασμάτων. Ο συνδυασμός old-school τεχνικών και αισθητικής με νέα τεχνολογία όπως η wavetable σύνθεση και η απόλυτα ψηφιακή επεξεργασία, με ώθησαν στο να ονομάσω το έργο Neoromantic.

Από πού άντλησες έμπνευση για τους τίτλους και την συνολική αισθητική;

Οι τίτλοι αντικατοπτρίζουν κάποιους από τους προβληματισμούς μου τη περίοδο εκείνη που συνέθεσα τα κομμάτια. Επίσης ταυτίζονται με κάποιες πτυχές τις προσωπικότητας μου. Η συνολική αισθητική του EP πρόκειται για τη προσωπική μου αντίληψη σε ό,τι αφορά τον ήχο, το σκοπό αλλά και το νόημα ενός έργου. Η αντίληψη αυτή αποτελεί ένα μείγμα εμπειριών όπως φίλοι, έρωτες, πάρτι και έντονα συναισθήματα σε συνδυασμό με τα έργα κάποιον καλλιτεχνών που θαυμάζω και απολαμβάνω. Ένα από αυτά το οποίο με ενέπνευσε έντονα είναι το Loops of Infinity (a rave loveletter) από DJ Metatron ο οποίος αποτελεί έναν από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες.

Ποια «εικόνα» θα έλεγες πως κυριαρχεί κατά το άκουσμά του και πώς έστησες τον ήχο ώστε να συμβάλλει σε αυτό;

Οι εικόνες που κυριαρχούν για εμένα στο άκουσμα τον κομματιών διαφέρουν. Από νύχτες σε σκοτεινά club του Βερολίνου και της Αθήνας, το healing με ambient μετά, μέχρι τη κορυφογραμμή της Ικαρίας και τις ηλιόλουστες μέρες στη Μεσακτή. Όσο αφορά τον ήχο, η κυκλοφορία πρόκειται για 5 κομμάτια στα οποία έχω χρησιμοποιήσει ηχογραφήσεις από φίλους και μέρη που έχουμε βρεθεί. Επίσης το ομώνυμο κομμάτι περιέχει αναλογικό ήχο από ένα αγαπημένο synthesizer δανεισμένο από τον κολλητό μου.

Πώς προσέγγισες το συγκεκριμένο EP σε σχέση με τις υπόλοιπες κυκλοφορίες σου;

Η διαφορά του Neoromantic σε σχέση με τις προηγούμενες κυκλοφορίες είναι οι επιρροές και το νόημα του ΕP. Το συγκεκριμένο έργο είναι επηρεασμένο από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την επίδραση που έχει στη ζωή μας αλλά και στη τέχνη. Ένας από τους κύριους προβληματισμούς μου είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα δημιουργηθεί κάποιο νέο είδος μουσικής ή ήχου που θα προέρχεται από κάποιον αλγόριθμο. Όπως στην αναγέννηση, οι νέες τεχνολογίες βοήθησαν στη δημιουργία νέων καλλιτεχνών δυνατοτήτων, οι οποίες μέχρι τότε φάνταζαν επιστημονική φαντασία. Έτσι στο μέλλον, η τεχνητή νοημοσύνη θα πιέσει ακόμη περισσότερο τα όρια της ηλεκτρονικής μουσικής αλλά και των καλλιτεχνών. Όλα αυτά με οδήγησαν στο να συνθέσω με καθαρή πρόθεση μουσική που δεν πρόκειται για απόπειρα εμπορικής επιτυχίας αλλά για μήνυμα προς το μέλλον και αποθήκευση εμπειριών σε μορφή ήχου.

Υπήρχε κάτι που σου έδωσε ώθηση στο ξεκίνημα και κατά τη διάρκεια της παραγωγής;

Κατά τη διάρκεια της μουσικής παραγωγής, μου έδωσαν ώθηση εμπειρίες στο στούντιο με άλλους καλλιτέχνες όπως AgainstMe, Rlct, BSLS κ.α. Πέρα από την ανταλλαγή γνώσεων , το γεγονός ότι είδα το workflow και το process τους με βοήθησε πολύ στο να εξελιχθώ. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι εμπειρίες μου από τη σκηνή του Βερολίνου αλλά και το ταξίδι μου στο Amsterdam Dance Event τον Οκτώβρη του ’18.

Θεωρείς ότι το συγκεκριμένο θα σταθεί ως σημείο αναφοράς για την μετέπειτα δουλειά σου; Κι αν ναι, για ποιους λόγους;

Γενικά έχω ως στάση ζωής να μη θεωρώ τίποτα δεδομένο. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα γίνει στο μέλλον, πώς θα εξελιχθεί ο ήχος μου ή με ποιο τρόπο θα διασκεδάζω. Μπορώ όμως με σιγουριά να πω πως είμαι και θα είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα . Όσον αφορά την απήχηση δεν είναι το κύριο μέλημα μου. Τα κομμάτια αυτά δεν ανήκουν σε εμένα ή κάποιον συγκεκριμένα. Ανήκουν σε όσους ακούνε και νιώθουν.

______________________

Διαθέσιμο για αγορά μέσω του Bandcamp της USM Recordings.

Mastering: USM Recordings

English


Exclusive: Listen to Interstellar from the upcoming release of Icarus in love!

Beater.gr in collaboration with USM Recordings presents the new track Interstellar by Icarus in love from its upcoming Neoromantic EP. It is a release that is inspired by a collection of the artist’s diverse experiences as well as some of his reflections, while giving a dark, futuristic feel – referring to the impact of modern technologies and how they affect life and art. Giving a message to the future in his own way, we listen to a representative piece of his new creation, which is going to be officially released on April 30th in digital format. Below, you can read a small interview that we made with Icarus in Love in order to learn more about the background of Neoromantic.

 

What makes this release “neoromantic”?

Based on the fact that art is not the result of the actions of an entity but the interaction of all creatures. The combination of old-school techniques and aesthetics with new technology such as wavetable composition and solely digital processing, pushed me to name the project Neoromantic.

Where did you find the inspiration for the titles and the general aesthetic?

The titles reflect some of my concerns at the time I composed the pieces. They also identify with some aspects of my personality. The overall aesthetics of the EP is my personal perception of the sound, the purpose and the meaning of a project. This perception is a mixture of experiences such as friends, love, parties and strong emotions in combination with the works of an artist that I admire and enjoy. One of the those that inspired me the most is the Loops of Infinity (a rave loveletter) by DJ Metatron, who is one of my favorite artists.

What kind of image would you say comes to mind to someone that listens to it and how does the sound setting contribute to that?

For me, the images that are there when listening to the tracks are different. From nights in dark clubs of Berlin and Athens, healed by the ambient after, to the ridge of Ikaria and the sunny days in Mesakti. As for the sound, the release is about 5 tracks in which I have used recordings from friends and places that we found. Also, the title track contains analog audio from a favorite synthesizer I borrowed from my best friend.

How did you approach this EP compared to your other releases?

The difference between Neoromantic and previous releases is based on the influences and the meaning of the EP. This work is influenced by the development of technology and the impact it has on our lives and art. One of my main concerns is artificial intelligence. I believe that very soon a new kind of music or sound will be created from an algorithm. As in the Renaissance when new technologies helped to create new artistic possibilities, which until then had seemed like science fiction. So, in the future, artificial intelligence will further push the boundaries of electronic music and artists. All this led me to compose music with a clear intention, which is not an attempt at commercial success but a message to the future and saving experiences in audio format.

Was there something that pushed you before and during its production?

During the production, I was encouraged by studio experiences with other artists such as AgainstMe, Rlct, BSLS etc. Apart from the exchange of knowledge, the fact that I saw their workflow and process helped me a lot to evolve. Also, my experiences from the Berlin stage and my trip to the Amsterdam Dance Event in October ’18 played an important role.

Do you think that this specific release would be a reference for your future releases? If yes, why?

In general, my attitude towards life is not to take anything for granted. I do not know what will happen in the future, how my sound will evolve or how I will have fun. But I can say with confidence that I am and I will be satisfied with the result. In terms of impact it is not my main concern. These pieces do not belong to me or anyone in particular. They belong to those who listen and feel.

______________________

Available for purchase via USM Recordings’ Bandcamp.

Mastering: USM Recordings

AUTHOR

Σταύρος Περιβολάρης

Ψάχνοντας συνεχώς για κάτι καινούριο - διαφορετικό βρίσκει τα πατήματα για μια πιο δραστήρια ζωή και όταν δεν απασχολείται με κάτι ταξιδεύει νοερά. Τον δυσκολεύουν οι πόζες, οι ώρες προετοιμασίας του φαγητού και η τεμπελιά.

Loading...
Pose: Η πρώτη σειρά του Netflix με διεμφυλικους ηθοποιούς.
Συνέντευξη με Linn Elisabet.