Skip to content

Η Anna vs June και η ιστορία πίσω από το νέο της άλμπουμ.

DATE

SHARE THIS ARTICLE

*Click here for English

Φωτογραφία: Κάλλια Γερακιανάκη

Δεν έχει πολύ καιρό που γνωρίσαμε την Άννα Παπαϊωάννου, η οποία εμφανίζεται στην μουσική σκηνή με το όνομα Anna vs June. Ο τρόπος που σμίγει την παραδοσιακή με την ηλεκτρονική αποτελεί από μόνο του ένα ιδιαίτερο εγχείρημα, που όπως φαίνεται την εκφράζει ειλικρινά και ολοκληρωτικά. Τότε, σκεφτόταν την επόμενη κυκλοφορία της και τώρα, μοιράζεται άνετη πλέον ένα σύντομο και περιεκτικό σκιαγράφημα του άλμπουμ. Όπως άλλωστε θα διαβάσετε παρακάτω, η ολοκλήρωση αυτού «απαιτούσε» τις απαραίτητες συνεργασίες, μέσα από τις οποίες η Άννα συνεχίζει το ταξίδι της.

Η ιστορία και η προετοιμασία

Η ιστορία αρχίζει με γεγονότα που έχουν προηγηθεί της ύπαρξής μας. Γι’ αυτό τον λόγο μου φαίνεται προφανές και αναπόφευκτο πολλοί δημιουργοί να ερευνούν την σχέση τους με την παράδοση σε κάποιο στάδιο της πορείας τους. Ίσως παρατηρώντας το παρελθόν, βρίσκουν την θέση τους στο παρόν. Με την ελπίδα κι εγώ να ανακαλύψω την σχέση μου με τον τόπο μου, άρχισα να ηχογραφώ μουσικούς σε χωριά και να μαθαίνω παραδοσιακό τραγούδι.


Διάβασε ακόμη: Η Anna vs June έφερε την παράδοση στην ηλεκτρονική μουσική!


Ο στόχος της κυκλοφορίας

Για -σχεδόν- πέντε χρόνια η ενασχόληση μου με την μουσική μοιραζόταν στο να διαβάζω εγχειρίδια ηλεκτρονικής μουσικής και να μαθαίνω να τραγουδάω με έναν τρόπο άγνωστο και ταυτόχρονα οικείο. Ο δίσκος είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα της ισορροπίας μου ανάμεσα σε δύο μουσικούς κόσμους και ονομάζεται “Prosper Easter” (Εύφορο Πάσχα), γιατί τελικά συμβολίζει για μένα μια ανθισμένη περίοδο της ζωής μου, κατά την διάρκεια της οποίας αποδέχτηκα αντιφάσεις μέσα και έξω μου.

Η επιλογή και η σύνδεση των κομματιών

Προτού δημιουργηθεί ο δίσκος είχα παρουσιάσει διάφορα «πειραγμένα» παραδοσιακά σε συναυλίες. Η επιλογή των κομματιών που τελικά ηχογράφησα βασίστηκε σε μια αφήγηση που ήθελα να εξιστορήσω μουσικά. Πιο συγκεκριμένα, η έναρξη του δίσκου σχετίζεται με την ένταση κάθε αρχής και γέννας (ο δίσκος αρχίζει με τους στίχους «Όταν με γέννας μάνα μου») η οποία στη συνέχεια ενώνεται με τον κόσμο (Τραγούδι Γάμου και Ικαριώτικος χορός) και τελικά υποχωρεί (Μαύρη Αυγή). Επίσης, το πρώτο και το τελευταίο κομμάτι του δίσκου συνδέονται από την ίδια λέξη, μια λέξη πολύ βαριά νοηματικά αλλά και εύηχη, την λέξη «Βάσανα».

Οι συνεργασίες και η παραγωγή

Αυτός ο δίσκος ολοκληρώθηκε γιατί τον μοιράστηκα από την αρχή μέχρι την κυκλοφορία του. Γνώρισα τραγουδιστές που μου χάρισαν μελωδίες τους, τεχνικούς που με βοήθησαν στην μίξη και τέλος έναν μουσικό που αποφάσισε να αναλάβει το κόστος παραγωγής και την επιμέλεια του βινυλίου, μέσω της δισκογραφικής εταιρίας του. Είναι μεγάλη χαρά οι μουσικές γνωριμίες! Αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι με τον Άγγελο Μπαλτά (Anatolian Weapons) με τον οποίο κυκλοφορήσαμε ένα κομμάτι σε μια συλλογή στην σκωτσέζικη Invisible, Inc και με βοηθάει στην παραγωγή του επόμενου άλμπουμ μου.

Ο ήχος και το μήνυμα

Ήθελα να ακολουθήσω παρά να οδηγήσω κάθε κομμάτι σε ένα συγκεκριμένο ηχητικό αποτέλεσμα. Μου αρέσει και η ένταση αλλά και η ηρεμία που εμπνέει η παραδοσιακή μουσική και με ενδιέφερε να ακούσω το χαρακτήρα κάθε κομματιού. Διαφέρουν οι βουνίσιοι από τους νησιώτες και αυτό ακούγεται στην μορφολογία της μουσικής τους. Από εκεί και πέρα, η ηχητική μου παλέτα ήταν τα μουσικά μου μηχανήματα με τα οποία διάλεγα πότε θα δώσω έμφαση στον ρυθμό και πότε στην μελωδία ενός αναλογικού ήχου. Η πρόθεση, η έρευνα και το μήνυμα είναι η συνύπαρξη.

______________________

(*) Το label Yalanchi δίνει προτεραιότητα στην αγορά του βινυλίου, γι’ αυτό και θέτει την αντίστοιχη τιμή στην ψηφιακή του έκδοση. Το άλμπουμ θα διατεθεί ψηφιακά, όταν εξαντληθούν τα βινύλια.

English


Anna vs June talks about her new album “Prosper Easter”.

It has not been long since we met Anna Papaioannou, who appears on the music scene as Anna vs June. The way she mixes the traditional sound with the electronic one is itself a special project, through which she seems to express herself in an honest and complete way. After thinking about her next release, she is now comfortable sharing a short and concise outline of the album. As you will notice below, the completion of this required some collaborations, through which Anna continues her journey.

Story and preparation

The story begins with events that preceded our existence. For this reason, it is obvious and inevitable for many creators to start investigating their relationship with tradition at least at some point in their course. Perhaps by observing the past, they find their place in the present. Hoping to discover my relationship with my place, I started recording music in villages and learning traditional songs.


Read more: Anna vs June, a unique combination of Greek folk and electronic music!


Purpose and result

For almost five years my music career has been about reading electronic music, textbooks, and learning to sing in an unfamiliar and at the same time familiar way. The album is essentially the result of my balance between two musical worlds and is called “Prosper Easter” because it ultimately symbolizes a flourishing period of my life for me, during which I accepted contradictions inside and outside myself.

Track choice and connections

Before the album was created, I had presented various edited traditional songs in concerts. The selection that I finally recorded was based on a narrative that I wanted to narrate through music. More specifically, the beginning of the album is related to the intensity of each beginning and birth (the album begins with the lyrics “When you give me birth my mother”) which then unites with the world (Wedding Song and Ikarian dance) and finally recedes (Black Dawn). Also, the first and the last track of the album are connected by the same word, a word that is very heavy in meaning but also auspicious, the word “Suffering”.

Collaborations and production

This album was completed only because I shared it from the beginning until its release. I met singers who gave me their melodies, technicians who helped me mix and finally a musician who decided to take on the cost of production and editing the vinyl, through his record company. Musical acquaintances are great joy! I am currently working with Angelos Baltas (Anatolian Weapons) with whom we released a compilation track on Scottish Invisible, Inc. and he is helping me produce my next album.

Sound and message

I wanted to follow, rather than lead, each track to a specific sound result. I like the intensity but also the calmness that inspires the traditional music and I was interested in listening to the character of each song. Those that live in the mountains differ from the islanders and this can be heard in the morphology of their music. Beyond that, my sound palette was my musical instruments with which I chose when I would emphasize the rhythm and when to use the melody of an analog sound. The intention, research, and message are all about coexistence.

______________________

(*) The Yalanchi label gives priority to the vinyl market, which is why it sets a high price in its digital version. The album will be available digitally when the vinyls are sold out.

AUTHOR

Σταύρος Περιβολάρης

Ψάχνοντας συνεχώς για κάτι καινούριο - διαφορετικό βρίσκει τα πατήματα για μια πιο δραστήρια ζωή και όταν δεν απασχολείται με κάτι ταξιδεύει νοερά. Τον δυσκολεύουν οι πόζες, οι ώρες προετοιμασίας του φαγητού και η τεμπελιά.

Loading...
«Από Θέση Ισχύος», το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών στο θέατρο Κήπου!
Η Θáleia έρχεται να διαταράξει την ησυχία των αερικών του Παπακωνσταντίνου!